Politica de calitat

L'organització de DINUXA, S.L. té com a objectiu la Qualitat dels serveis d'aplicació de pintures, de emmarcació, i retolació, sigui fidel i reflex de les expectatives de cada client, assegurant així l'èxit a llarg termini de l'empresa.

VISIÓ

Fer DINUXA una empresa amb nom propi al mercat per la seva qualitat i servei

MISSIÓ

 • Empresa sense por els canvis i en constant renovació per adaptar-se a les exigències del mercat.
 • El bon servei, qualitat i professionalitat al client com a prioritat estratègica.

 • DINUXA, sinònim de pintura de QUALITAT

VALORS DE L'ORGANIZACIÓ

 • Equip humà professional, compromès i format
 • La comunicació interna com a eina bàsica per al treball en equip
 • Modernización de las instalaciones para mejora continua del proceso productivo
 • Cerca constant de nous productes
 • Excel·lència de servei tant tècnic com a comercial
 • Re inventar-se a les xarxes: Potenciar la presència de DINUXA a les xarxes socials

Per això, estableix, declara i assumeix els següents principis:

 1. La Qualitat final dels serveis prestats al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ I MILLORA CONTÍNUA durant tot el cicle.
 2. Les exigències contractuals, els desitjos i expectatives dels clients, són el criteri principal per establir el patró de qualitat dels nostres serveis i productes. Així com assegurar el compliment dels requisits legals, reglamentaris i d’altres.
 3. Els requisits de la Qualitat i exigències contractuals han de ser traduïts de forma efectiva en especificacions que seran disposades als proveïdors de forma COMPLETA I OPORTUNA.
 4. La QUALITAT és una labor comuna de totes les àrees de la companyia, cadascuna de les àrees ha d'assumir que és client i proveïdor de la resta de departaments i persones de l'organització.
 5. Cada persona de DINUXA, S.L. és responsable de la Qualitat del seu treball. El Responsable de Qualitat és responsable d’Impulsar la implantació de la Política i Objectius de la Qualitat, comprovant la seva execució mitjançant auditories
 6. L'aplicació d'aquesta Política exigeix la integració activa de tot l'equip humà de la companyia. Per dur a terme això, l'Adreça considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ.

09 de gener de 2018

C/ Sant Jaume, 84
C/ Major, 68
25100 Almacelles (Lleida)
Tel.: 973 740 287 / 973 740 166
Fax: 973 100 788
Mòbil: 609 847 512 · 686 473 579
Cenics - Disseny Web i Disseny gràfic - Lleida