Projectes
Vinil de tall glaçat - Cenics & Red Retols Vinil de tall glaçat impres - Grup Creatiu & Red Retols. Vinil de tall amb color i transparent. Vinil de tall glaçat + Vinil de tall amb color i transparent. Vinil transparent impres. Vinil de tall glaçat. Vinil glaçat impres. Vinil de tall glaçat + taronja - Grup Creatiu & Red Retols Vinil de tall galçat - Cenics & Red Retols. Vinil de tall glaçat + vinil plata - Cenics & Red Retols Vinil de tall glaçat Impresió tot color + laminat mate. Impresió amb vinil transparent a tot color. Impressió de vinil perforat Grup creatiu & Red Retols. Panelat i retolació d´armaris Impressió a tot color "La Cuina" & Red Retols P.v.c + impressió de imatge + panelat sobre pared. Impresió de vinil transparent + Panelat blanc Combinació vinil efecte àcid i blanc. Impressió de vinil electroestatic. Impressio + laminat mate Vinil de tall efecte acid Retolació Museu: Vinil de tall i impressió. Impressió de publicitat amb paper de parets. Vinil blanc sobre vidre. Impressió vinil tot color. Impressió vinil tot color. Retolacio de clinica dental Vinil efecte acid + vinil de colors (col.locat interior) Impressió i tallat de vinil efecte acid Impressió tot color + laminat Impressio + laminat mate "La Cuina" & Red Retols Vinil de tall sobre xapa Impressió tot color + laminat Impresió + laminat mat Retolacio amb vinil de tall i impressió Vinil de tall efecte àcid Vinil efecte acid Retolacio de cartell
C/ Sant Jaume, 84
C/ Major, 68
25100 Almacelles (Lleida)
Tel.: 973 740 287 / 973 740 166
Fax: 973 100 788
Mòbil: 609 847 512 · 686 473 579
Cenics - Disseny Web i Disseny gràfic - Lleida